Distributors

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viết Sơn
Địa chỉ: 150 Ter Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1
Điện thoại: +84 886.41.39.83 – Fax : +84 8 39293775
Hộp thư tamvt@vietsontdc.com
Website: http://rosacomputer.com/Home/index.php

Digiworld (DGW)
Địa chỉ: 201-203, CMT8, P.4, Q.3, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028.3929 0059 – Fax: 028. 3929 0060
Hộp thư comms@dgw.com.vn
Website: www.digiworld.com.vn